נהיגה במהירות מופרזת

נהגת מעל המהירות המותרת ? כאן תמצא תשובות לסוגיה !

תקנה 54 לתקנות התעבורה קובעת כי לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בחוק. המהירות המותרת מופיעה בטבלה.

ע"פ הטבלה ניתן לראות קטגוריות המתייחסות לסוג הדרך לתחום המהירות וסנקציה בהתאם:

סוג הדרך

מהירות

סנקציה

נקודות

דרך עירונית

מהירות עד 20 קמ"ש מעל המותר

250 ₪

0

21-30 קמ"ש מעל המותר

750 ₪

8

31-40 קמ"ש מעל המותר

1500 ₪

10

41 קמ"ש מעל המותר

הזמנה לדין

10

דרך בין עירונית

או

דרך  מהירה

מהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר

250 ₪

0

26-40 קמ"ש מעל המותר

750 ₪

8

41-50 קמ"ש מעל המותר

1500 ₪

10

51 קמ"ש מעל המותר

הזמנה לדין

10

תשומת לב! כי החוק מתייחס בקביעת המהירות המותרת בהתאם לסוג המנועי של כלי הרכב כגון: רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב עבודה או רכב שמשקלו מעל 12 טון.

עבירת המהירות המופרזת הינה נהיגה מעל המהירות המותרת הקבועה בטבלה או בתמרורים המוצבים בדרך.

למעשה מדובר בעבירה שמשטרת ישראל אוכפת אותה יותר מעבירות אחרות, בשיטות שונות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, מכשירי אכיפה אלקטרוניים המופעלים באופן אוטומטי כגון: מצלמות המוצבות בצידי הדרכים המשדרות את תיעוד העבירה למרכז שליטה ושם מדווח כנגד בעל הרכב.

וכן באמצעות מכשירים אלקטרוניים המופעלים על ידי שוטר בשטח כגון: מכשיר הממל"ז – מד מהירות לייזר, ממא"ל דבורה – מכשיר שפועל בשיטת הדופלר, האכיפה מתבצעת על ידי שימוש בניידת שבה מותקנת "מערכת הדבורה" הכוללת 2 אנטנות אחת קדמית ואחת אחורית בגג הניידת. השוטר יכול לאכוף אכיפה תוך כדי נהיגה וכן במצב עמידה.

כפי שניתן להיווכח בעבירת המהירות ישנן סנקציות נוספות מעבר לטבלה, כגון: פסילה מנהלית  ועוד…

עו"ד דוד כתר מעורר את תשומת הלב של נהגים חדשים כי היה ויקבלו דו"ח מהירות לפי תקנה 54 וישלמו אותו אזי, שלפי הסעיף 12א(ב) – "הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור."

במילים אחרות, נהג חדש שעבר עבירה מהתוספת השלישית, רשות הרישוי תתנה את חידוש רישיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע.

עו"ד דוד כתר היה תובע משטרתי וסגן ראש יחידת תביעות תעבורה. מכיר את הנהלים והתפיסה המשטרתית, התביעתית ולכן יהיה בכך להטיב עם הנאשם בהתאם לנסיבות המקרה.