ייפוי כוח מתמשך

מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם בגיר המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, עקב מחלת זקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכו'.

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם להפקיד בעתיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח).

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים, בענייני רכוש, בעניינים משפטיים וכו', בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים  מסוימים.

  • בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם.
  • לצרכיו היומיומיים.
  • למקום מגוריו.
  • לבריאותו.
  • לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
  • עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים.

*ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך המתייחס לעניינים בריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

כאשר עורך דין עורך את ייפוי הכוח הוא יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח של אותו אדם מוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".